Sunday, October 13, 2013

Els altres cataláns

 "las barras de Catalunya sont sempre’ls puntals d’Espanya".

Véase Libertad Digital

No comments: