Monday, May 27, 2013

Clar i català 

 Quan qualsèvol diu "Espanya ens roba", cal replicar "Catalunya ens munya"

No comments: